Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1233. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert, stran 3543.

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08, 42/09 in 109/09) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 5. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Šentrupert in med naselji v Občini Šentrupert in naselji v sosednjih občinah so:
Tabela odsekov LC (Priloga 1)
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Šentrupert znaša 41.814 m (41,814 km).
4. člen
Javne poti (JP) v naseljih v Občini Šentrupert in med naselji so:
Tabela odsekov JP (Priloga 2)
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Šentrupert znaša 75.776 m (75,776 km).
5. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z 18. členom Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2011 z dne 18. 3. 2011.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 63/08).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0006/2011
Šentrupert, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.