Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1224. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000, za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode, stran 3513.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 29. seji dne 29. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000, za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
1. člen
S tem odlokom se sprejme tehnični popravek grafičnega dela Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01, 91/01, 31/03,132/04, 56/06, 48/08, 103/08, 62/10), za območje Občine Medvode (v nadaljevanju: dolgoročni plan občine Medvode), in sicer tako:
– da se v dolgoročnem planu Občine Medvode v točki 8. »kartografski del dolgoročnega plana« v kartografski dokumentaciji k planu list Ljubljana S 11 v merilu 1:5000 izbriše rezervat ceste Preska–Medvode.
2. člen
Ta odlok je na vpogled na:
– Občini Medvode,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-1/06-92
Medvode, dne 29. marca 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.