Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1223. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče, stran 3513.

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 4. seji dne 29. 3. 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z LA G O
I.
Določilo 8. člena, ki velja za Morfološko enoto 10/1 in določilo 11.b člena, ki velja za Morfološko enoto 10/1 Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list RS, št. 55/92, 88/98, 35/02, 47/02, 56/06, 67/06 – pop., 51/09 in 91/09) se razlaga tako, da morajo biti objekti za proizvodnjo bioplina tehnološko vezani na objekte kmetije – hleva.
II.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-1832/07-15
Medvode, dne 29. marca 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.