Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1222. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3512.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) ter 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06 in 49/10) je Občinski svet Občine Loški Potok na 4. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 3792/15 javna pot v izmeri 85 m2 vpisanem pri vl. št. 1077, k.o. Retje.
II.
Zemljišče iz I. točke tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane last Občine Loški Potok.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0015/2011
Hrib – Loški Potok, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.