Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1217. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 3506.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr. 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo občinske ceste v Občini Kranjska Gora:
– parc. št. 1143/6, 1285/1, 1375/1, 1375/45, 1375/51, 1375/57, 1375/99, 1375/101, 1375/102, 1375/103, 1375/104, 1375/105, 1375/114, 1375/115, 1375/117, 1375/118, 1375/119, 1375/137, vse vpisane pri vl. št. 179, k.o. Dovje,
– parc. št. 725/6, vpisana pri vl. št. 287, k.o. Dovje,
– parc. št. 1273/1, 1273/2, obe vpisani pri vl. št. 643, k.o. Dovje,
– parc. št. 1300/8, vpisana pr vl. št. 645, k.o. Dovje,
– parc. št. 1747/2, vpisana pri vl. št. 691, k.o. Dovje,
– parc. št. 1293/13, 1293/27, 1293/28, vse vpisane pri vl. št. 796, k.o. Dovje,
– parc. št. 1986, 1990/2, 1990/4, 1990/5, 1993, 1995/1, 1996/1, 1996/3, 1996/4, 1998/2, 1998/3, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005/1, 2005/2, 2007, 2008, 2009/1, 2009/2, 2010/2, 2010/3, 2010/4, 2010/6, 2010/8, 2010/9, 2010/10, 2010/11, 2010/14, 2010/15, 2011, 2012/1, 2013/1, 2014/3, 2014/4, 2024/4, 2026/2, 2027/1, 2027/2, 2028, 2029, 2030/4, 2030/5, 2031, 2032, 2033/2, 2035, 2036/2, 2037/1, 2039/2, 2039/3, 2040/1, 2040/2, 2041/1, 2041/2, 2045/2, 2048, 2049, 2063/2, 2014/1, 2010/1, 2010/19, 2010/12, 1994/3, 1994/2, 2030/3, 2039/5, vse vpisane pri vl. št. 1574, k.o. Dovje,
– parc. št. 1293/14, 1293/21, 1270/3, vse vpisane pri vl. št. 1583, k.o. Dovje,
– parc. št. 1276/9, 1276/10, obe vpisani pri vl. št. 1718, k.o. Dovje,
– parc. št. 1300/1, 1374/2, obe vpisani pri vl. št. 1729, k.o. Dovje,
– parc. št. 1984/2, vpisana pri vl. št. 1804, k.o. Dovje,
– parc. št. 683/10, 683/22, 683/24, vse vpisane pri vl. št. 1842, k.o. Dovje.
– parc. št. 55/5, 174/109, 204/93, 204/94, 274/3, vse vpisane pri vl. št. 5, k.o. Gozd,
– parc. št. 149/2, 178/7, 602/11, 603/5, 372/8, 178/8, vse vpisane pri vl. št. 74, k.o. Gozd,
– parc. št. 228/35, 228/83, 228/65, 653/1, vse vpisane pri vl. št. 75, k.o. Gozd,
– parc. št. 178/1, 651/2, obe vpisani pri vl. št. 349, k.o. Gozd,
– parc. št. 174/61, vpisana pri vl. št. 584, k.o. Gozd,
– parc. št. 458/4, 177/29, 331/9, 331/10, 331/11, 367/3, 367/5, 330/15, 367/7, 176/3, 177/8, 199/20, 177/41, 336/4, 337/5, 334/2, 336/8, 336/6, 333/4, 332/4, 228/30, 273/4, 174/129, 174/130, 174/114, 223/2, 224/6, 228/132, vse vpisane pri vl. št. 721, k.o. Gozd,
– parc. št. 681/12, vpisani pri vl. št. 774, k.o. Gozd,
– parc. št. 637, 638, 639, 641, 643/2, 645, 646/1, 651/1, 652, 664, 666, 668, 669, 675/2, 656/2, 636/4, 681/16, 681/19, 636/11, vse vpisane pri vl. št. 896, k.o. Gozd,
– parc. št. 804, 802, 807/1, vse vpisane pri vl. št. 723, k.o. Podkoren.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek pri k.o. Dovje, k.o. Gozd in k.o. Podkoren, pri katerem se zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi sprejetega sklepa izda občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz tega sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah.
Št. 478/75-5/2010-EK
Kranjska Gora, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.