Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1214. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora, stran 3505.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjske Gora (Uradni list RS, št. 55/07 s spremembami) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora
1. člen
V Pravilniku o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora (UVG 6-03) se besedilo prvega odstavka 4. člena spremeni, tako da se glasi:
»Višina prispevka za leto 2011 znaša 266,42 €.«
2. člen
5. člen Pravilnika se spremeni tako,da se glasi:
»Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma, in sicer s predložitvijo pisnega zahtevka pri občinski upravi Občine Kranjska Gora. Rok za vložitev pisne vloge je eno leto od dneva otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do prispevka za novorojenca ni več mogoče uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.«
3. člen
V 6. členu Pravilnika se črta zadnja alinea:
»– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in tistega od staršev, ki uveljavlja pravico do prispevka«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002/2-2/2003-VS
Kranjska Gora, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.