Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1210. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradno prečiščeno besedilo, PUP KG-UPB2), stran 3501.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/28) in 89. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradno prečiščeno besedilo, PUP KG-UPB2) (Uradni list RS, št. 46/09)
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP-UPB2, Uradni list RS, št. 46/09) se v poglavju 1.2 Pogoji za izrabo v (1) točki 11. člena besedilo odloka: “v območjih za turistične objekte (H) v ureditvenih enotah za hotele (h),” razlaga na naslednji način: besedilo “v ureditvenih enotah za hotele (h)” velja tudi samostojno, npr. v območjih SK z ureditveno enoto (h).
2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP-UPB2, Uradni list RS, št. 46/09).
3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350/5-296/2002-BP
Kranjska Gora, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.