Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1205. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP), stran 3490.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt), 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 70/08; ZVO-1B), 37. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) županja Občine Kobarid objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP)
1. Javno se razgrne dopolnjeni osnutek OPN in OP. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in OP bo trajala od ponedeljka 18. aprila do petka 20. maja 2011.
2. Celotno gradivo dopolnjenega osnutka OPN in OP bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Vpogled v gradiva dopolnjenega osnutka OPN in OP bo omogočen tudi na spletnem naslovu: http://www.kobarid.si.
3. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in OP bo v Domu Andreja Manfrede, v sredo 11. maja 2011, ob 18. uri.
4. V času trajanja javne razgrnitve ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe na dopolnjeni osnutek OPN in OP. Pisne pripombe se v času uradnih ur občine lahko vpiše v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošlje po pošti, na naslov Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev dopolnjenega OPN in OP« ali na elektronski naslov: obcina@kobarid.si, z vpisom v polje Zadeva: »Pripombe na javno razgrnitev dopolnjenega OPN in OP«. Rok za podajo pripomb k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Občina Kobarid bo po končani javni razgrnitvi zavzela stališče do pripomb javnosti. Stališče bo objavljeno na krajevno običajen način in na spletnem naslovu Občine Kobarid. Pri dajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj naveden način.
Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Št. 3500-1/08
Kobarid, dne 5. aprila 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.