Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1199. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice, stran 3478.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), 97. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 6. seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97 in spr.) (v nadaljevanju: Odlok) se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»Svet staršev sestavlja 7 staršev, in sicer po en predstavnik iz vsakega oddelka kot sledi:
– 1 predstavnik staršev učencev oddelka godal in petja
– 1 predstavnik staršev učencev Oddelka pihal
– 1 predstavnik staršev učencev Oddelka trobil in tolkal
– 1 predstavnik staršev učencev Oddelka klavirja in orgel
– 1 predstavnik staršev učencev Oddelka brenkal
– 1 predstavnik staršev učencev Oddelka harmonike
– 1 predstavnik staršev učencev Plesnega oddelka«.
2. člen
V Odloku se prvi in drugi odstavek 11.a člena spremenita tako, da se glasita:
»Glasbena šola upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je v lasti ustanovitelja. Glasbena šola upravlja z delom stavbe, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice in v naravi predstavlja objekt Kasarne na naslovu Cesta Franceta Prešerna 48, Jesenice v skupni izmeri 992 m2. Prostori, ki jih ima v okviru te stavbe v upravljanju Glasbena šola Jesenice so:
– 2 učilnici za skupinski pouk in 18 učilnic za individualni pouk
– zbornica
– knjižnica
– uprava (2 prostora)
– soba za čistilko – elektro soba
– baletna dvorana
– koncertna dvorana.
S preostalimi prostori v objektu na naslovu Cesta Franceta Prešerna 48, Jesenice upravlja Gornjesavski Muzej Jesenice.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2011
Jesenice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.