Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1196. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, stran 3476.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), 97. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 6. seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice (Uradni list RS, št. 18/97 in spr.) se prvi odstavek 11.a člena spremeni tako, da se glasi:
»Premoženje, ki ga ustanovitelj daje javnemu zavodu v upravljanje:
– zemljišče s parc. št. 125, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 5328 m2, ki v naravi predstavlja objekt Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice;
– zemljišča s parc. št. 145, 129 in 127, vsa k.o. Jesenice, ki v naravi predstavljajo športne površine Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice;
– zemljišči s parc. št. 124 in del 144/1, obe k.o. Jesenice, ki v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2011
Jesenice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.