Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1195. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice, stran 3476.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), 97. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 6. seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice (Uradni list RS, št. 18/97 in spr.) (v nadaljevanju: Odlok) se spremeni drugi odstavek 3. člena, tako, da se glasi:
»V sestavi zavoda delujejo naslednje vzgojnovarstvene enote:
– enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice;
– enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3a, Jesenice;
– enota Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3, Jesenice;
– enota Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4e, Koroška Bela;
– dislocirani oddelek Frančiške Ambrožič, Hrušica 55a, Hrušica;
– dislocirani oddelek Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava.«
2. člen
V Odloku se prvi odstavek 11.a člena spremeni tako, da se glasi:
»Premoženje, ki ga ustanovitelj daje javnemu zavodu v upravljanje:
– zemljišče s parc. št. 150, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 1047 m2, ki v naravi predstavlja objekt VVO Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice;
– zemljišče s parc. št. 149, k.o. Jesenice, ki v naravi predstavlja otroško igrišče pred objektom VVO Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice;
– del zemljišča s parc. št. 144/1, k.o. Jesenice, ki v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče objekta VVO Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice;
– poslovni prostor v objektu, ki stoji na zemljišču s parc. št. 448, k.o. Hrušica, ki v naravi predstavlja dislocirani oddelek Frančiške Ambrožič, Hrušica 55a, Hrušica;
– objekt, ki stoji na zemljišču s parc. št. 523/0, k.o. Jesenice, ki v naravi predstavlja enoto Angelce Ocepek cesta Cirila Tavčarja 3a, Jesenice;
– zemljišče s parc. št. 524, k.o. Jesenice, ki v naravi predstavlja območje otroškega igrišča in funkcionalnega zemljišča k objektu na naslovu Cirila Tavčarja 3a, Jesenice;
– objekt, ki stoji na zemljišču s parc. št. 284/1, k.o. Jesenice, ki v naravi predstavlja enoto Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3, Jesenice;
– zemljišče s parc. št. 288, k.o. Jesenice, ki v naravi predstavlja območje otroškega igrišča in funkcionalnega zemljišča k objektu na naslovu Cesta Toneta Tomšiča 3, Jesenice;
– zemljišče in objekt, ki stoji na zemljišču s parc. št. 282/1, k.o. Koroška Bela, ki v naravi predstavlja enoto Cilke Zupančič, Cesta Ivana Cankarja 4e, Koroška Bela;
– del objekta, ki stoji na zemljišču s parc. št. 1889/1, k.o. Blejska Dobrava in v naravi predstavlja dislocirani oddelek Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2011
Jesenice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.