Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1194. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, stran 3476.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09, 109/09) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 6. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 42/10 – uradno prečiščeno besedilo) se drugi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 5. člena tega odloka, če se njen prenos opravi brezplačno, če je meja ceste urejena in če je vpisana v zemljiški kataster in zemljiško knjigo, prosta bremen. Kolikor meja ceste ni urejena, se le ta uredi v postopku določanja meje ceste, katerega stroške nosi občina, razen v primeru, da so le ti nesorazmerni s cesto, ki je predmet prenosa.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-251/2009
Jesenice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.