Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1192. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica, stran 3472.

Na podlagi 16. in 24. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) in na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 5. seji dne 30. 3. 2011 po skrajšanem postopku sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica
1. člen
V Odloku o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 8/96 in 4/01) se v 17. členu v prvi vrstici med besedi »podelitev« in »Zlatega« doda besedilo »naziva Častni občan«, v zadnji vrstici prvega odstavka istega člena pa črta besedilo »do 1. marca« in se ga nadomesti z naslednjim besedilom: – »do konca meseca marca«.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 90100-0001/1996-3
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.