Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1187. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu, stran 3465.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 100/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG) in 27. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/08) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu
1. člen
Občina Dobrova - Polhov Gradec izdaja Centru za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu:
– cena storitve pomoči družini na domu v okviru javne službe – vodenje pomoči na domu za 0,20 strokovnega delavca znaša na mesec 1.072,27 EUR;
– cena storitve pomoči družini na domu – neposredna nega, ki je določena na mesec za 2 zaposleni delavki, znaša 2.409,23 EUR.
2. člen
Subvencionirana cena za uporabnike storitev pomoč na domu znaša 5,57 EUR na uro.
Razliko do polne ekonomske cene storitve bo Občina Dobrova - Polhov Gradec kot subvencioniranje cene pokrivala iz sredstev občinskega proračuna.
3. člen
Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 011-0012/2011-4
Dobrova, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec Franc Setnikar l.r.