Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1179. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 1809/68, k.o. Rakek, parc. št. 2986/7, 2986/9 in 2986/10, vse k.o. Grahovo, stran 3455.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, popr. 14/05 – uradno prečiščeno besedilo 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09 in 108/09), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi ukinitve grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah na 4. redni seji dne 24. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 1809/68, k.o. Rakek, parc. št. 2986/7, 2986/9 in 2986/10, vse k.o. Grahovo
I.
Nepremičninam s
– parc. št. 1809/68, vpisane v vl. št. 2095, katastrska občina 1659 Rakek,
– parc. št. 3986/7 vpisane v vl. št. 1408, katastrska občina 1675 Grahovo,
– parc. št. 3986/9 vpisane v vl. št. 1408, katastrska občina 1675 Grahovo,
– parc. št. 3986/10 vpisane v vl. št. 1408, katastrska občina 1675 Grahovo, vknjižene kot grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.