Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1175. Sprememba Statuta Občine Bistrica ob Sotli, stran 3440.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 4. redni seji dne 28. 3. 2011 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Bistrica ob Sotli
1. člen
V Statutu Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) se spremeni prvi odstavek 24. člena statuta tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– Odbor za družbene dejavnosti,
– Odbor za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja,
– Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, podjetništvo in malo gospodarstvo,
– Odbor za turizem,
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– Statutarna komisija,
– Komisija za vloge in pritožbe.«
2. člen
Ostali členi statuta ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta sprememba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2010-01-04
Bistrica ob Sotli, dne 28. marca 2011
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.