Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1167. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcu izjave o premoženjskem stanju, stran 3417.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcu izjave o premoženjskem stanju
1. člen
V Pravilniku o obrazcu izjave o premoženjskem stanju (Uradni list RS, št. 93/08) se v 1. členu besedilo »v skladu z določbo drugega odstavka 12. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08)« nadomesti z besedilom »v skladu z določbami drugega in tretjega odstavka 12. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10)«.
2. člen
Priloga »Obrazec ZST-1« se nadomesti z novo prilogo »Obrazec ZST-1«, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
V prilogi »Navodila za izpolnjevanje Izjave o premoženjskem stanju« se pod postavko »III. PODATKI O MATERIALNEM STANJU VLAGATELJA – FIZIČNE OSEBE« besedilo »V Izjavi se označi, ali je vlagatelj prejemnik denarne socialne pomoči in navede center za socialno delo, ki je izdal odločbo o upravičenosti do denarne socialne pomoči.« nadomesti z besedilom »V Izjavi se označi, ali je vlagatelj v času vložitve predloga za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks prejemnik denarne socialne pomoči. Če je vlagatelj prejemnik denarne socialne pomoči, se navede center za socialno delo, ki je izdal odločbo o dodelitvi denarne socialne pomoči, številko in datum izdaje odločbe ter obdobje upravičenosti do denarne socialne pomoči. Vlagatelj, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, nato podpiše izjavo, s katero potrjuje, da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni, soglaša, da pristojno sodišče z namenom preverjanja navedenih podatkov po uradni dolžnosti pridobi njegove podatke, ki so davčna tajnost, in s katero za vse navedeno prevzema materialno in kazensko odgovornost.«.
Pod postavko »OBRAZEC ZA DRUŽINSKEGA ČLANA« se za besedama »poseben obrazec« doda vejica in besedilo »razen, če je vlagatelj prejemnik denarne socialne pomoči«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-397/2010
Ljubljana, dne 4. aprila 2011
EVA 2010-2011-0076
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost