Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

946. Letni program kulture v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2011, stran 2926.

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08), Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011 (Uradni list RS, z dne 25. 3. 2011) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 1. izredni seji dne 17. marca 2011 sprejel
L E T N I P R O G R A M
kulture v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2011
1.
Letni program kulture v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2011 opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so v celoti financirane s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu.
2.
V proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011 so sredstva za kulturo namenjena za:
– sofinanciranju društev in drugih neprofitnih organizacij,
– sofinanciranju javnih zavodov,
– financiranju in sofinanciranju kulturnih programov in prireditev občinskega pomena,
– vzdrževanju in investicijam v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost.
3.
Iz sredstev za kulturo iz 2. točke Letnega programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:
– dejavnosti in projekti (prireditve, predstave, ustvarjalne delavnice ...) kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij,
– ljubiteljske dejavnosti, pevski zbori,
– knjižnična in muzejska dejavnost,
– gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi abonmajskih predstav,
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
– mediji in avdiovizualna kultura,
– prireditve občinskega pomena (večje prireditve, Boreljada, Kulturni praznik, Projekt Slovita, Praznik sv. Petra …),
– varovanje kulturne dediščine in urejanje zapuščine Coronini,
– akcije v kulturi,
– vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo.
+-------+----------+-------------------------------+------------+
| Zap. | Postavka |    Naziv postavke     | Sredstva v |
| št. |     |                |  EUR   |
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|1.   |041802  |Dejavnosti kulturnih društev – |  46.500,00|
|    |     |razpis             |      |
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|2.   |041809  |Akcije v kulturi        |  5.500,00|
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|3.   |041820  |Muzej – programi in projekti  |  4.500,00|
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|4.   |041821  |Kulturni dom          |  4.000,00|
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|5.   |041819  |Gledališče – programi in    |  6.000,00|
|    |     |projekti            |      |
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|6.   |041805  |Varovanje kulturne dediščine  |  3.000,00|
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|7.   |041816  |Goriška knjižnica       |  89.000,00|
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|8.   |041807  |Boreljada           |  6.000,00|
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|9.   |041810  |Praznik sv. Petra       |  6.000,00|
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|10.  |041812  |Kulturni praznik        |  3.000,00|
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|11.  |041822  |JSKD Nova Gorica        |  4.000,00|
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|12.  |041843  |Vzdrževanje kinodvorane,    |  10.000,00|
|    |     |kulturnega doma        |      |
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|13.  |041824  |Rekonstrukcija Dvorca Coronini | 110.000,00|
|    |     |v Šempetru pri Gorici     |      |
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|14.  |041842  |Vzdrževanje grobišč,      |  10.000,00|
|    |     |spomenikov in kulturnih    |      |
|    |     |objektov            |      |
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|15.  |041847  |Spomenik pripadnikov      |  1.000,00|
|    |     |organizacije TIGR       |      |
+-------+----------+-------------------------------+------------+
|16.  |041876  |Obnova vodnjaka v Vrtojbi   |  17.000,00|
+-------+----------+-------------------------------+------------+
4.
Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture od zaporedne št. 1, 3, 4 in 5, bo potekala na podlagi prijav na razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v letu 2011, v skladu z veljavnimi pravilniki.
5.
Program, ki ga ne določa Letni program kulture se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina financira projekt iz drugih proračunskih postavk in če je neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Št. 01101-4/2011-19
Šempeter pri Gorici, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost