Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

927. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o malem delu, stran 2896.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 4. redni seji dne 16. 3. 2011 sprejel
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o malem delu
1.
Za čas referendumske kampanje o Zakonu o malem delu, Občina Gornji Petrovci določa naslednja brezplačna plakatna mesta:
– oglasne deske pri avtobusnih postajališčih,
– oglasne deske velikosti 2 x 3 m na lokacijah: Križevci, Gornji Petrovci, Šulinci.
Organizatorji referendumske kampanje smejo postaviti začasna plakatna mesta v 20 m pasu ob vseh regionalnih in lokalnih cestah na območju Občine Gornji Petrovci in ne bližje kot 2 m od roba utrjenega cestišča, razen na kandelabrih in ob pločnikih.
Plakatiranje izven plakatnih mest, določenih za plakatiranje, je organizatorjem referendumske kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišča, na katerem se bo izvedlo plakatiranje.
Plakatiranje ni dovoljeno na čakalnice na avtobusnih postajališčih.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila Zakona o volilni in referendumski kampanji.
2.
Organizatorji referendumske kampanje opravijo plakatiranje sami. Pri tem morajo zagotoviti enakopravnost za vse organizatorje referendumske kampanje.
Občina ne nosi odgovornosti za poškodbe ali prekrivanje plakatov.
Kolikor organizatorji referendumske kampanje v 15 dneh po poteku volitev ne bodo odstranili propagandni material, ga bo na njihove stroške odstranilo Javno komunalno in gostinsko podjetje, Pindža d.o.o.
Št. 007-0002/2011-2
Gornji Petrovci, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.