Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

917. Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o malem delu, stran 2879.

Župan Občine Cankova skladno z določili 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08 – odločba US ter 103/07 – ZpolS-D) ter 30. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) objavlja
P O G O J E
za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o malem delu
I.
Občina Cankova ponuja organizatorjem volilne kampanje za referendum o Zakonu o malem delu (v nadaljevanju: organizatorji) uporabo plakatnih mest.
II.
V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili dovoljeno na mestih, ki so v ta namen določena po posameznih naseljih na območju Občine Cankova.
III.
Organizatorji volilne kampanje morajo vloge z navedbo števila in vrst plakatnih mest poslati na sedež Občine Cankova.
IV.
Plakate namešča vsak organizator sam. Plakate je potrebno predhodno žigosati v tajništvu občine.
V.
Na enem plakatnem mestu lahko organizator volilne kampanje namesti le eno volilno propagandno sporočilo enake vsebine.
VI.
Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto, vendar je takšno plakatiranje dovoljeno le s soglasjem lastnika zemljišča oziroma stavbe.
VII.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest.
Št. 042-01/2011
Cankova, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.