Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

916. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice, stran 2879.

Na podlagi 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10) in 37. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) izdajam
S K L E P
o imenovanju podžupanje Občine Brežice
1. člen
Za podžupanjo Občine Brežice imenujem Vladimiro Kežman, roj. 21. 3. 1947, stanujočo Čolnarska 38, 8250 Brežice.
2. člen
Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala nepoklicno.
3. člen
Podžupanja bo pomagala županu pri njegovem delu ter opravljala posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 108-5/2011
Brežice, dne 17. marca 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.