Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

915. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2879.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 115/05 – odl. US in 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09 in 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.)), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 11. točke 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. seji sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na parc. št. 1056/4 (funkcionalni objekt površine 524 m²) in na parc. št. 1056/3 (funkcionalni objekt površine 942 m²), k.o. Bukošek.
2.
Ukine se javno dobro na parc. št. 717/2 (pot površine 224 m²), k.o. Artiče.
3.
Ukine se javno dobro na parc. št. 627/5 (pot površine 51 m²) in 627/4 (pot površine 87 m²), k.o. Dečno selo.
4.
Ukine se javno dobro na parc. št. 743/5 (cesta površine 745 m²) in parc. št. 743/6 (cesta površine 616 m²), k.o. Kapele.
5.
Ukine se javno dobro na parc. št. 538 (pot površine 593 m²) v k.o. Slogonsko.
6.
Ukine se javno dobro na parc. št. 3683/1 (pot površine 59 m²) in parc. št. 3683/4 (pot površine140 m²), k.o. Cerklje.
7.
Ukine se javno dobro na parc. št. 3041/18 (pot v izmeri 95 m²) in parc. št. 3041/19 (pot površine 26 m²), k.o. Cerklje.
8.
Ukine se javno dobro na parc. št. 402/17 (pot površine 33 m²), 402/7 (travnik površine 569 m²), 402/9 (travnik površine 12 m²), 402/10 (travnik površine 162 m²) in 402/6 (pašnik površine 415 m²) vse v k.o. Župelevec.
9.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Brežice, dne 7. marca 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.