Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

843. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2011, stran 2753.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 5. seji, dne 7. 3. 2011, sprejel
S K L E P
o ukinitvah javnega dobra št. 1/2011
I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 751/8 – pot v izmeri 76 m2 in 751/6 – pot v izmeri 4 60 m2, ki je vpisana v ZKV 1314, k.o. Stara vas;
– parc. št. 751/6 – pot v izmeri 4 60 m2, ki je vpisana v ZKV 1313, k.o. Stara vas;
– parc. št. 789/6 – pot v izmeri 21 82 m2, ki je vpisana v ZKV 1306, k.o. Stara vas;
– parc. št. 3065/1 – pot v izmeri 61 m2, ki je vpisana v ZKV 2159, k.o. Krško;
– parc. št. 2965/17 – pot v izmeri 1 89 m2, ki je vpisana v ZKV 1603, k.o. Veliki Trn;
– parc. št. 1259/151 – cesta v izmeri 8 m2 in parc. št. 1259/152 – cesta v izmeri 23 m2, ki sta vpisani v ZKV 1092, k.o. Smednik;
– parc. št. 1377 – cesta v izmeri 2 98 m2, ki je vpisana v ZKKV 1095, k.o. Smednik;
– parc. št. 1259/63 – cesta v izmeri 15 18 m2 in parc. št. 1259/64 – pot v izmeri 2 m2, ki sta vpisani v ZKV 1096, k.o. Smednik;
– parc. št. 3066/20 – pot v izmeri 16 m2, ki je vpisana v ZKV 2159, k.o. Krško;
– parc. št. 2974/4 – pot v izmeri 23 m2, ki je vpisana v ZKV 1607, k.o. Veliki Trn;
– parc. št. 1275/4 – pot v izmeri 3 41 m2, ki je vpisana v ZKV 484, k.o. Anovec;
– parc. št. 4347/4 – pot v izmeri 3 47 m2, ki je vpisana v ZKV 2701, k.o. Raka;
– parc. št. 1268/1 – pot v izmeri 4 02 m2, ki je vpisana v ZKV 482, k.o. Anovec;
– parc. št. 2203/21 – pot v izmeri 465 m2, ki je vpisana v ZKV 1710, k.o. Senuše.
II.
Po ukinitvah javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-3/2011-O507
Krško, dne 7. marca 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.