Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

839. Odlok o spremembi Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki, stran 2750.

Na podlagi 5. in 25. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) in 5. in 69. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 24/07) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 4. redni seji z dne 10. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki
1. člen
S tem odlokom se v šestem odstavku 14. člena Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 59/08), pri naslovu Postopek podeljevanja priznanj črta odstavek »Komisija, v okviru postopka oblikovanja predlogov, predloge posameznih predlagateljev ne sme spreminjati.« Nov odstavek se glasi: »Komisija v okviru postopka oblikovanja predlogov upošteva postopnost podeljevanja priznanj in veljavni Pravilnik o kriterijih za podelitev občinskih priznanj Občine Kostanjevica na Krki.«
2. člen
Ostala določila Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2011
Kostanjevica na Krki, dne 10. marca 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.