Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

828. Sklep o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov, stran 2703.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 13. člena v povezavi s tretjim odstavkom 4. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1-UPB1, Uradni list RS, št. 72/06) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov
1
Ta sklep določa obveznost četrtletnega poročanja o poslovanju poslovnih subjektov, ki so obvezniki poročanja tudi po Navodilu o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL), ki ga izda Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: navodilo SURS). Banka Slovenije uporablja podatke po tem sklepu za statistične namene v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in za potrebe analize in zagotavljanja finančne stabilnosti v skladu z ZBS-1.
2
Obvezniki četrtletnega poročanja so poslovni subjekti (gospodarske družbe in zadruge), in sicer:
– vse gospodarske družbe in zadruge, ki imajo več kot 19 zaposlenih,
– del gospodarskih družb in zadrug, ki imajo 19 in manj zaposlenih in ki jih Statistični urad Republike Slovenije (SURS) določi z metodo vzorčenja.
Seznam obveznikov poročanja iz prejšnjega odstavka določi SURS in v skladu z navodilom SURS obveznike poročanja pisno pozove k poročanju.
3
Obvezniki poročanja iz druge točke tega sklepa morajo zagotavljati podatke iz bilance stanja, iz izkaza poslovnega izida, o investicijah in druge podatke o poslovanju na podlagi vprašalnika Četrtletni vprašalnik o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL), ki je določen z navodilom SURS.
Vprašalnik vsebuje štiri tabele, ki jih zavezanci izpolnijo vsako četrtletje, in tabelo 5, ki jo izpolnijo samo za zadnje četrtletje, in sicer:
– Tabela 1: Podatki iz bilance stanja
– Tabela 2: Podatki iz izkaza poslovnega izida
– Tabela 3: Investicije v osnovna sredstva
– Tabela 4: Drugi podatki
– Tabela 5: Letni dodatek.
Tabeli 1 in 2 predstavljata krajšo različico poenotenih obrazcev bilance stanja in izkaza poslovnega izida, določenih z Navodilom o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/08, 8/09, 107/09 in 109/10).
4
Guverner lahko z navodilom podrobneje določi vsebino, obliko in način poročanja podatkov v skladu s tem sklepom, z namenom zmanjševanja bremena obveznikov poročanja pa lahko Banka Slovenije pridobi podatke iz tega sklepa tudi iz obstoječih virov drugih institucij.
Banka Slovenije bo v skladu s prejšnjim odstavkom podatke, določene s tem sklepom, pridobila od Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve na način in v obliki, kot je določeno z navodilom SURS.
5
Podatke na podlagi tega sklepa obvezniki zagotavljajo četrtletno, in sicer:
– prvo četrtletje: od 10. aprila do 30. aprila tekočega leta;
– drugo četrtletje: od 10. julija do 31. julija tekočega leta;
– tretje četrtletje: od 10. oktobra do 31. oktobra tekočega leta;
– četrto četrtletje: od 10. januarja do 31. januarja naslednjega leta.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2011.
Ljubljana, dne 15. marca 2011
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti