Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011

Kazalo

811. Sklep o izvzemu iz javnega dobra, stran 2310.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 in spr.) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 37. redni seji, ki je bila dne 30. avgusta 2010 sprejel naslednji
S K L E P: (št. 9.11 – 627)
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 697/24 k.o. Šmiklavž.
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-18/2010
zveza spis št. 478-35/2010
Slovenj Gradec, dne 31. avgusta 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost