Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011

Kazalo

808. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka, stran 2309.

Na podlagi 64. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 4. redni seji dne 2. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka
1. člen
Spremeni se 2. člen Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 6/05, 19/09 in 32/10) in sicer tako, da se beseda »odloka« nadomesti z besedo »sklepa«.
2. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen, tako da se dodata 11. in 12. točka, ki se glasita:
»11. Športno igrišče v Veliki Pristavi, parc. št. 2032, k.o. Narin.
Upravljavec objekta z uveljavitvijo tega sklepa postane Vaška skupnost Velika Pristava.
12. Športno igrišče v Zagorju, parc. št. 1267/1, k.o. Zagorje.
Upravljavec objekta z uveljavitvijo tega sklepa postane Vaška skupnost Zagorje.«
3. člen
Vpis v zemljiško knjigo bo občinska uprava izvedla v roku 6 mesecev od uveljavitve tega sklepa.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2011
Pivka, dne 2. marca 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost