Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011

Kazalo

769. Uredba o izvajanju sklepov Sveta o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejni kriminaliteti, stran 2218.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju sklepov Sveta o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejni kriminaliteti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se za izvajanje 2. (razen 7. člena), 3. in 4. poglavja Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L št. 210/1 z dne 6. 8. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta 2008/615/PNZ), in 3., 4. in 5. poglavja Sklepa Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L št. 210/12 z dne 6. 8. 2008, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta 2008/616/PNZ), določa:
– pristojni organ za izvajanje navedenih sklepov,
– nacionalne kontaktne točke za avtomatizirano iskanje in primerjavo podatkov ter izmenjavo informacij in podatkov za zagotovitev javnega reda ob pomembnih dogodkih in množičnih prireditvah s čezmejno razsežnostjo ter za potrebe ukrepov za preprečevanje kaznivih dejanj s področja terorizma.
II. PRISTOJNI ORGAN
2. člen
(pristojni organ)
Organ, ki je pristojen za izvajanje predpisov s področja policije, s katerimi se izvajajo določbe 2. (razen 7. člena), 3. in 4. poglavja Sklepa Sveta 2008/615/PNZ ter 3., 4. in 5. poglavja Sklepa Sveta 2008/616/PNZ, je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
III. NACIONALNE KONTAKTNE TOČKE
3. člen
(nacionalna kontaktna točka za avtomatizirano iskanje in primerjavo DNK profilov)
(1) Za avtomatizirano iskanje in primerjavo DNK profilov skladno s 6. členom Sklepa Sveta 2008/615/PNZ je pristojna notranja organizacijska enota Policije, ki opravlja forenzične preiskave.
(2) Za prejemanje, posredovanje in obdelavo zaprosil za nadaljnje razpoložljive osebne podatke je pristojna notranja organizacijska enota Policije, odgovorna za izmenjavo informacij in podatkov z drugimi državami za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.
4. člen
(nacionalna kontaktna točka za avtomatizirano iskanje daktiloskopskih podatkov)
(1) Za avtomatizirano iskanje in primerjavo daktiloskopskih podatkov skladno z 11. členom Sklepa Sveta 2008/615/PNZ je pristojna notranja organizacijska enota Policije, ki opravlja forenzične preiskave.
(2) Za prejemanje, posredovanje in obdelavo zaprosil za nadaljnje razpoložljive osebne podatke je pristojna notranja organizacijska enota Policije, odgovorna za izmenjavo informacij in podatkov z drugimi državami za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.
5. člen
(nacionalna kontaktna točka za avtomatizirano iskanje v evidencah motornih vozil)
(1) Za avtomatizirano iskanje podatkov v skladno z 12. členom Sklepa Sveta 2008/615/PNZ je pristojna notranja organizacijska enota pristojnega ministrstva, ki opravlja naloge upravljavca evidence registriranih vozil.
(2) Za posredovanje zaprosil policije, pristojni enoti iz prejšnjega odstavka, je pristojna notranja organizacijska enota Policije, odgovorna za izmenjavo informacij in podatkov z drugimi državami za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.
6. člen
(nacionalna kontaktna točka za preprečevanje kaznivih dejanj ter vzdrževanje in zagotavljanje javnega reda in mira ob javnih zbiranjih)
Za prejemanje in posredovanje informacij ter osebnih podatkov skladno s 15. členom Sklepa Sveta 2008/615/PNZ je pristojna notranja organizacijska enota Policije, odgovorna za vzdrževanje in zagotavljanje javnega reda in mira ob javnih zbiranjih.
7. člen
(nacionalna kontaktna točka za preprečevanje kaznivih dejanj s področja terorizma)
(1) Za izvajanje nalog preprečevanja kaznivih dejanj s področja terorizma v skladu s 16. členom Sklepa Sveta 2008/615/PNZ je pristojna notranja organizacijska enota Policije, odgovorna za preprečevanje kaznivih dejanj s področja terorizma.
(2) Za prejemanje in posredovanje informacij ter osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka je pristojna notranja organizacijska enota Policije, odgovorna za izmenjavo informacij in osebnih podatkov z drugimi državami za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.
IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-4/2011
Ljubljana, dne 3. marca 2011
EVA 2010-1711-0035
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost