Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

714. Akt o spremembi Meril za prehode med študijskimi programi, stran 2130.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi 39. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS) na 18. seji dne 17. 2. 2011 sprejel
A K T
o spremembi Meril za prehode med študijskimi programi
1. člen
V Merilih za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/10) se v prvem odstavku 12. člena besedilo »v šestih mesecih od dneva, ko začnejo veljati« nadomesti z besedilom »do 31. 12. 2012«.
Drugi odstavek 12. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
Ta akt začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/19
Ljubljana, dne 17. februarja 2011
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Predsednica Sveta
Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

AAA Zlata odličnost