Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

711. Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije, stran 2128.

Na podlagi tretjega odstavka 15.d člena in druge alinee tretjega odstavka 21. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 58/09) ter druge točke prvega odstavka 6. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03, 54/07, 76/08 in 37/10) Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije izdaja
A K T
o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije
1. člen
S tem aktom se določa uporabnina za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije, ki jo uporabljajo prevozniki za izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu. Uporabnina je namenjena kritju stroškov vzdrževanja javne železniške infrastrukture.
2. člen
Uporabnina se zaračunava za vsako dodeljeno vlakovno pot z uporabo sledeče formule:
U = (Qvlkm(reg) x P(reg) + Qvlkm(g) x P(g)) x Cvlkm x K x F
v kateri oznake pomenijo:
U      uporabnina za dodeljeno vlakovno pot
Qvlkm(reg) število vlakovnih kilometrov, opravljenih na
      regionalni progi
Qvlkm(g)  število vlakovnih kilometrov, opravljenih na
      glavni progi
P(reg)   ponder za regionalne proge
P(g)    ponder za glavne proge
Cvlkm    cena za vlakovni kilometer
K      koeficient za obrabo proge
F      faktor, ki odraža zahteve prevoznikov glede
      voznega reda.
Vrednosti posameznih elementov iz formule za izračun uporabnine so:
Vlakovni kilometer (Q(vlkm(reg)) in Q(vlkm(g)))
Vlakovne kilometre za regionalne in glavne proge izračunamo tako, da seštejemo kilometre, ki jih posamezen vlak prevozi po posamezni vrsti proge.
Ponderji prog – »P«
Ponderji oziroma uteži prog odražajo kakovost železniške infrastrukture posamezne skupine prog. Klasifikacija prog je skladna z Uredbo o kategorizaciji prog (Uradni list RS, št. 4/09), in sicer so proge razdeljene na glavne in regionalne proge.
+-----------------------------+--------------------------------+
|Kategorija proge       |   Vrednost ponderja »P«   |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Glavne proge         |       1,00       |
+-----------------------------+--------------------------------+
|Regionalne proge       |       0,70       |
+-----------------------------+--------------------------------+
Koeficienti vpliva vlakov – »K«
Koeficient vpliva vlakov – K odraža vpliv vožnje vlaka na železniško infrastrukturo.
+------------------------------------------------+-------------+
|– tovorni vlaki (več kot 1500 ton bruto)    |     1,00|
+------------------------------------------------+-------------+
|– tovorni vlaki (do 1500 ton bruto)       |     0,50|
+------------------------------------------------+-------------+
|– tovorni vlaki (prazni, manj od 100 ton neto) |     0,30|
+------------------------------------------------+-------------+
|– tovorni vlaki (krožni, nabiralni,       |     0,10|
|lokomotivski)                  |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– potniški vlaki z nagibno tehniko       |     0,50|
+------------------------------------------------+-------------+
|– motorni potniški vlaki in vagonski potniški  |     0,30|
|vlaki                      |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– lahki potniški vlaki             |     0,20|
+------------------------------------------------+-------------+
|– prazni potniški vlaki             |     0,10|
+------------------------------------------------+-------------+
|– lokomotivski vlaki za potrebe potniškega   |     0,10|
|prometa.                    |       |
+------------------------------------------------+-------------+
Faktor zahtev prevoznikov glede voznega reda – »F«
Zahteve prevoznikov glede prevoza so lahko različne, prevozniki lahko že v času priprave voznega reda vložijo zahtevo za dodelitev vlakovnih poti, lahko se zadovoljijo z vlakovnimi potmi, ki so vnaprej definirane z voznim redom (katalog tras) ali pa zahtevajo posebno vlakovno pot, ki še ni konstruirana v voznem redu ali pa je morda izven obratovalnega časa infrastrukture (vodenje prometa).
+------------------------------------------------------+--------+
|Vlakovna pot naročena v postopkih naročanja za vozni |   1,0|
|red omrežja ali v postopkih medletnih sprememb    |    |
|voznega reda omrežja.                 |    |
+------------------------------------------------------+--------+
Vlakovna pot naročena za določen namen (ad hoc vlakovna pot):
+------------------------------------------------------+--------+
|1. Uporabi se že skonstruirana vlakovna pot.     |   1,0|
+------------------------------------------------------+--------+
|2. Konstrukcija vlakovne poti se izdela po meri    |   1,1|
|naročila.                       |    |
+------------------------------------------------------+--------+
|3. Vlakovna pot za določen namen naročena po izrednem |   1,0|
|postopku (izredni dogodki)              |    |
+------------------------------------------------------+--------+
Cena za vlakovni kilometer (Cvlkm) znaša 1,8584 €. Cena ne vključuje davka na dodano vrednost.
3. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 375-38/2010-JS
Maribor, dne 24. novembra 2010
EVA 2010-2411-0080
Predsednik sveta
Javne agencije za železniški promet
Republike Slovenije
dr. Klavdij Logožar l.r.

AAA Zlata odličnost