Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

705. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja, stran 2097.

Na podlagi 28. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R AV I L N I K
o spremembah Pravilnika o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja
1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (Uradni list RS, št. 67/10) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Potni stroški obsegajo stroške prihoda in vrnitve zastopnika od kraja njegovega stalnega ali začasnega prebivališča (v nadaljnjem besedilu: prebivališče) do psihiatrične bolnišnice za katero je imenovan, oziroma kraja, kjer opravlja delo zastopnika (v nadaljnjem besedilu: kraj zastopanja) in stroške prihoda in vrnitve zastopnika od kraja njegovega prebivališča do strokovnih srečanj in usposabljanj, organiziranih s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo).«
V drugem odstavku 4. člena se za besedo »zastopanja« doda besedilo »oziroma do strokovnih srečanj in usposabljanj, organiziranih s strani ministrstva.«.
2. člen
V 5. členu se beseda »telefon« nadomesti z besedama »stroški komuniciranja«.
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zastopnik uveljavlja izplačilo nagrade in stroškov vsaka dva meseca za vsa opravljena zastopanja v tem obdobju. Ministrstvu mora zastopnik predložiti pooblastilo iz 13. člena in dnevnik, ki vsebuje poročilo o opravljenem delu iz 15. člena Pravilnika o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (Uradni list RS, št. 49/09) ter predložiti poročilo za izplačilo nagrade zastopniku, ki je kot obrazec št. 1 priloga tega pravilnika.«
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ministrstvo opravi izplačilo 30. dan po prejetju dnevnika, pooblastila in poročila iz prvega odstavka tega člena.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2011
Ljubljana, dne 28. februarja 2011
EVA 2011-2611-0041
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost