Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

652. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri družinskih in starostnih pokojnin, stran 1717.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) in v zvezi s 3. členom Zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Uradni list RS, št. 14/90 – prečiščeno besedilo) ter na zahtevo Računskega sodišča Republike Slovenije iz revizijskega poročila Sistem priznavanja, odmere in izplačila izjemnih pokojnin številka: 1214-4/2009/231 z dne 7. 12. 2010 je Vlada Republike Slovenije na 123. redni seji dne 3. 3. 2011 sprejela naslednji
S K L E P
1. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je bila zaradi posebnih zaslug Janeza JEGLIČA na področju športa in Bratka KREFTA ter Rudija ŠELIGE na področju kulture izjemno odmerjena družinska pokojnina naslednjim posameznikom:
– Mirjam, Ani in Filipu JEGLIČU, v zakonsko določenem odstotku od zneska, ki znaša 75% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo od 1. 2. 2003 dalje in sicer z odločbo Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve številka: 194-3/2003 z dne 18. 2. 2003,
– Juditi KREFT, v zakonsko določenem odstotku od zneska, ki znaša 100% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo od 1. 7. 2004 dalje in sicer z odločbo Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve številka: 194-8/2004 z dne 22. 6. 2004,
– Lidiji ŠELIGO, v zakonsko določenem odstotku od zneska, ki znaša 100% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo od 1. 7. 2004 dalje in sicer z odločbo Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve številka: 194-4/2004 z dne 22. 6. 2004,
2. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je bila za uspehe dosežene z ustvarjalnim delom na kulturnem področju od 1. 7. 2004 dalje izjemno priznana in odmerjena starostna pokojnina:
– Radoslavu PAVALECU, v višini 75% zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo in sicer z odločbo Vlade Republike Slovenije številka: 195-1/2004 z dne 24. 6. 2004,
– Ladislavu SMREKARJU, v višini 100% od zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo in sicer z odločbo Vlade Republike Slovenije številka: 194-3/2004 z dne 24. 6. 2004.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-6/2011
Ljubljana, dne 3. marca 2011
EVA 2011-1511-0003
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost