Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

651. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1716.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 108/09) in 16. člen Statuta občine (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 3. redni seji dne 28. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnino:
– parc. št. 150/2 v izmeri 943 m2, vpisano v z. k. vl. št. 728 k. o. Zagorje – mesto.
II.
V Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah se po pravnomočnosti odločbe, ki jo na podlagi tega sklepa izda občinska uprava Občine Zagorje ob Savi, pri zgoraj navedeni nepremičnini vknjiži lastninska pravica v korist Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, matična številka 5883890, do celote.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-56/2011
Zagorje ob Savi, dne 28. februarja 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost