Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

648. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, stran 1713.

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 98/09) na 3. redni seji dne 28. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire na območju Občine Zagorje ob Savi:
– urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov,
– čistilne akcije v občini,
– čiščenje divjih odlagališč,
– vzdrževanje in urejanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, remiz za malo divjad, gozdnega roba,
– izdelava in vzdrževanje kaluž, mlak, mokrišč ipd.,
– sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic,
– izvedba sanitarnih in drugih potrebnih sečenj na gozdnih in negozdnih površinah v lasti občine.
3. člen
Sredstva se porabijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja ali z javnim razpisom za sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč in dostopov, in aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo od četrte do sedme alineje 2. člena tega odloka.
Vrsto in obseg ukrepov iz 2. člena tega odloka se določi v vsakoletnem Odloku o proračunu Občine Zagorje ob Savi.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-1/2011
Zagorje, dne 28. februarja 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost