Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

644. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Železniki, stran 1711.

Na podlagi 21. in 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr. 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 57/07 in 108/09), 13. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06, 45/08, 57/08, 42/09 in 109/09), 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 14/05), 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 4. redni seji dne 24. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Železniki
1. člen
Občinski svet Občine Železniki sprejme sklep, da zemljišči, parc. št. 699/2 in 699/3, vpisani v vl. št. 482, k.o. Železniki, kjer je vknjiženo javno dobro v lasti Republike Slovenije, pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
2. člen
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Železniki z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava, po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe pa se vknjiži na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Železniki v zemljiški knjigi.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-17/07-037
Železniki, dne 24. februarja 2011
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost