Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

641. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika za pripadnike romske skupnosti, stran 1707.

Na podlagi 39. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 41., 42. in 43. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/27) ter na osnovi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 45. redni seji dne 28. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika za pripadnike romske skupnosti
1.
Imenuje se komisija za sestavo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, na območju Občine Trebnje v naslednji sestavi:
predsednica: Tanja Šinkovec, Čatež 57 A, 8212 Velika Loka
članica: Vida Hočevar, Hudeje 26, 8210 Trebnje
član: Dušan Jarc, Velika Ševnica 21, 8210 Trebnje.
2.
Komisija za sestavo volilnega imenika vpiše v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, polnoletnega državljana RS, pripadnika romske skupnosti, ki ima prijavljeno stalno bivališče v Občini Trebnje.
Pripadnost romski skupnosti se ugotavlja na podlagi podane izjave državljana RS, pripadnika romske skupnosti oziroma na podlagi vpisa v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti na preteklih volitvah.
3.
Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, potrdijo predsednik in člana komisije za sestavo volilnega imenika s podpisom in pečatom Občine Trebnje.
Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh po razpisu volitev pristojnemu organu v potrditev.
4.
Za izdelavo volilnega imenika državljanov RS pripadnikov romske skupnosti se uporabljajo določbe 19. do vključno 24. člena zakona, ki ureja evidenco volilne pravice.
5.
Predsednik in člani komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, imajo pravico do povrnitve stroškov ter pravico do ustreznega nadomestila v skladu s predpisi.
6.
Sedež komisije je v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-5/2011-7
Trebnje, dne 28. februarja 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost