Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

635. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v glasilu »Krajan« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Mirna v letu 2011, stran 1705.

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08, odločba US št. U-I-295/07-8) ter na osnovi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 45. redni seji dne 28. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v glasilu »Krajan« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Mirna v letu 2011
1.
S tem sklepom se zagotavlja enakopravnost organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2011.
2.
(1) V glasilu »Krajan« se za predstavitve kandidatov za župana in list kandidatov za člane občinskega sveta v času volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2011 brezplačno zagotovi prostor v obsegu 1500 znakov za vsakega kandidata za župana in po 750 znakov za vsakega kandidata za člana občinskega sveta.
(2) V primeru, da pride do drugega kroga volitev za župana, se brezplačno zagotovi po 1500 znakov za vsakega kandidata, pod pogojem, da v tem času glasilo izide.
3.
Pred objavo predstavitve kandidatov posameznih predlagateljev, uredniški svet izvede žreb o vrstnem redu objav. Pri žrebanju sodelujejo predstavniki predlagateljev.
4.
Objavljene bodo vse predstavitve, ki jih bodo predlagatelji posredovali uredniškemu odboru glasila najkasneje do roka za oddajo vsebin za zadnjo številko, ki izide pred lokalnimi volitvami v letu 2011.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2011-11
Trebnje, dne 28. februarja 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost