Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

634. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011, stran 1704.

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08, odločba US št. U-I-295/07-8), Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« (Uradni list RS, št. 108/05, 34/07) ter na osnovi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 45. redni seji dne 28. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011
1.
S tem sklepom se zagotavlja enakopravnost organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2011.
2.
(1) V občinskem glasilu »Glasilo občanov« se za predstavitve kandidatov za župana in list kandidatov za člane občinskega sveta v času volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2011 brezplačno zagotovi po 1/4 strani za vsakega kandidata za župana in po 1/4 strani za vsako listo kandidatov za člane občinskega sveta.
(2) V primeru, da pride do drugega kroga volitev za župana, se brezplačno zagotovi po 1/2 strani za vsakega kandidata, pod pogojem, da v tem času glasilo izide.
(3) Brezplačni prostor za predstavitev se zagotovi tako za predstavitev političnih strank in kandidatnih list, ki so že zastopane v občinskem svetu, kot tudi za tiste, ki še niso zastopane v občinskem svetu.
(4) Dodatne objave za plačilo so možne v skladu s 3. členom Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov« (Uradni list RS, št. 108/05, 34/07, 53/10), in sicer v največjem skupnem obsegu dveh strani.
3.
Pred objavo predstavitve kandidatov posameznih predlagateljev, uredniški svet izvede žreb o vrstnem redu objav. Pri žrebanju sodelujejo predstavniki predlagateljev.
4.
Objavljene bodo vse predstavitve, ki jih bodo predlagatelji posredovali uredniškemu odboru glasila najkasneje do roka za oddajo vsebin za zadnjo številko, ki izide pred lokalnimi volitvami v letu 2011.
5.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v volilnem letu 2010 (Uradni list RS, št. 53/10).
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2011-24
Trebnje, dne 28. februarja 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost