Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

630. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mirna, stran 1702.

Na podlagi 90.a točke 2. člena in 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo (ZUODNO- UPB1), 9/11) ter 9., 19., 20. in 21. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB3), 45/08), ter na osnovi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 45. redni seji dne 28. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mirna
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov občinskega sveta in za župana v Občini Mirna ter število članov, ki se jih voli v posamezni volilni enoti.
Občinski svet šteje devet članov, ki se volijo po večinskem volilnem sistemu.
2. člen
Za volitve članov občinskega sveta Občine Mirna se določi sedem volilnih enot, v katerih se voli skupno devet članov občinskega sveta.
Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Volilne enote obsegajo območje enega ali več naselij.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega naslednje ulice v naselju Mirna: Cesta na Fužine, Glavna cesta od hišne številke 21 do hišne številke 58, Gubčeva ulica, Jamska ulica, Lunačkova ulica, Pod gozdom, Roje, Rožna ulica, Sotla, Sokolska ulica, Spomeniška ulica.
V tej volilni enoti se volijo trije člani občinskega sveta.
2. volilna enota obsega naslednje ulice v naselju Mirna: Cesta na Gradec, Glavna cesta od hišne številke 1 do hišne številke 20, Podlog, Pod Radovnico, Pot na Laze, Zapuže.
V tej volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
3. volilna enota obsega naslednja naselja: Brezovica pri Mirni, Gomila, Trbinc.
V tej volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
4. volilna enota obsega naslednja naselja: Gorenja vas pri Mirni, Ševnica, Škrjanče, Zagorica.
V tej volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
5. volilna enota obsega naslednja naselja: Glinek, Debenec, Stan, Volčje Njive.
V tej volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
6. volilna enota obsega naslednja naselja: Praprotnica, Stara Gora, Zabrdje.
V tej volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
7. volilna enota obsega naslednja naselja: Cirnik, Migolica, Migolska Gora, Ravne, Sajenice, Selo pri Mirni, Selska Gora.
V tej volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Mirna.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2011-9
Trebnje, dne 28. februarja 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost