Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

629. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje, stran 1701.

Na podlagi 9., 10., 20., 22. in 23. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB3), 45/08), ter na osnovi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 45. redni seji dne 28. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje ter število članov, ki se jih voli v posamezni volilni enoti.
Občinski svet šteje 21 članov.
2. člen
Za območje Občine Trebnje se za volitve članov občinskega sveta določijo tri volilne enote, v katerih se skupno voli dvajset članov občinskega sveta po proporcionalnem volilnem sistemu ter posebna 4. volilna enota, v kateri se voli enega predstavnika romske skupnosti po večinskem načelu.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota, v kateri se voli šest članov občinskega sveta obsega območja krajevnih skupnosti Čatež, Sela pri Šumberku, Šentlovrenc, Velika Loka in Veliki Gaber z naslednjimi naselji:
KS Čatež: Čatež, Dolenja vas pri Čatežu, Goljek, Gorenja vas pri Čatežu, Kriška Reber, Križ, Razbore – del, Roje pri Čatežu, Sejenice, Trebanjski Vrh in Zagorica pri Čatežu.
KS Sela pri Šumberku: Arčelca, Babna Gora, Dolenji Podšumberk, Gorenji Podšumberk, Log pri Žužemberku, Orlaka, Replje, Sela pri Šumberku, Volčja jama, Vrtače in Zavrh.
KS Šentlovrenc: Dolga Njiva pri Šentlovrencu, Dolnje Prapreče, Gornje Prapreče, Krtina, Kukenberk, Mačji Dol, Mali Videm, Martinja vas, Muhabran, Potok, Šentlovrenc, Veliki Videm, Vrhovo pri Šentlovrencu in Žabjek.
KS Velika Loka: Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, Iglenik pri Veliki Loki, Korenitka, Mačkovec, Mala Loka, Mrzla Luža, Škovec, Trnje in Velika Loka.
KS Veliki Gaber: Bič, Cesta, Dobravica pri Velikem Gabru, Gombišče, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Gaber, Medvedjek, Pristavica pri Velikem Gabru, Stehanja vas, Stranje pri Velikem Gabru, Velike Dole, Veliki Gaber, Zagorica pri Velikem Gabru in Žubina.
2. volilna enota, v kateri se voli pet članov občinskega sveta obsega območja krajevnih skupnosti Dobrnič, Dolenja Nemška vas, Knežja vas in Svetinja z naslednjimi naselji:
KS Dobrnič: Artmanja vas, Dobrava, Dobrnič, Gorenja vas, Korita, Lisec, Lokve pri Dobrniču, Podlisec, Preska pri Dobrniču, Reva, Stranje pri Dobrniču, Šahovec, Vavpča vas pri Dobrniču, Vrbovec, Zagorica pri Dobrniču in Železno.
KS Dolenja Nemška vas: Češnjevek, Dečja vas, Dolenja Dobrava, Dolenja Nemška vas, Dolenje Ponikve, Dolenji Podboršt pri Trebnjem, Gorenja Dobrava, Gorenje Ponikve, Gradišče pri Trebnjem, Grm, Jezero, Lipnik, Lukovek, Meglenik, Rihpovec in Rodine pri Trebnjem.
KS Knežja vas: Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Selce, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Selce, Knežja vas, Krušni vrh, Luža, Občine in Roženpelj.
KS Svetinja: Dolenji vrh, Gorenji vrh pri Dobrniču, Rdeči Kal, Svetinja in Šmaver.
3. volilna enota, v kateri se voli devet članov občinskega sveta obsega območja krajevnih skupnosti Trebnje, Račje selo in Štefan z naslednjimi naselji:
KS Trebnje: Dol pri Trebnjem, Dolenje Medvedje selo, Gorenje Medvedje selo, Grmada, Odrga, Pekel, Primštal, Repče, Studenec, mesto Trebnje z vsemi ulicami in Vrhtrebnje.
KS Račje selo: Blato, Hudeje, Mala Ševnica, Račje selo in Velika Ševnica.
KS Štefan: Belšinja vas, Benečija, Breza, Gorenja Nemška vas, Grič pri Trebnjem, Kamni Potok, Pluska, Rožni vrh, Štefan pri Trebnjem in Zidani most.
4. člen
V posebni, 4. volilni enoti se voli enega člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti po večinskem načelu. Ta volilna enota, v kateri uresničujejo volilno pravico volilni upravičenci – pripadniki romske skupnosti s stalnim prebivališčem v Občini Trebnje obsega območje celotne Občine Trebnje.
5. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Trebnje.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 80/06).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2011-24
Trebnje, dne 28. februarja 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost