Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

625. Pravilnik o enotnem izgledu žarnih grobov na pokopališču v Beli Cerkvi, stran 1695.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 4. redni seji dne 15. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o enotnem izgledu žarnih grobov na pokopališču v Beli Cerkvi
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se podrobneje predpiše oblika in način vgradnje žarnih pokrovov ter določi pravice in obveznosti med Občino Šmarješke Toplice, koncesionarjem in najemnikom žarnega groba na pokopališču v Beli Cerkvi.
2. člen
(obveznosti občine)
Občina Šmarješke Toplice se zaveže, da bo zagotovila in vgradila pokrove žarnih grobov v skladu z določili 5. člena tega pravilnika.
3. člen
(obveznosti najemnika)
Najemnik je dolžan Občini Šmarješke Toplice ob najemu žarnega groba poravnati strošek izdelave in vgradnje žarnega pokrova po ceniku, ki ga sprejme občinski svet.
Najemnik mora pri ureditvi žarnega groba upoštevati določila o enotnem izgledu žarnih grobov, ki izhajajo iz 5. člena tega pravilnika.
Preden se žarni pokrov dokončno izdela in vgradi, mora pokrov pregledati in odobriti koncesionar.
Kolikor najemnik ne upošteva določil o enotnem izgledu žarnih grobov, lahko Občina Šmarješke Toplice tak žarni pokrov odstrani ter nadomesti z novim na stroške najemnika.
4. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar je dolžan urediti vse potrebno, da so žarni pokrovi skladni s tem pravilnikom in da se povrnejo stroški materiala in montaže žarnega pokrova Občini Šmarješke Toplice.
5. člen
(merila in pogoji o izvedbi, vgradnji in enotnem izgledu žarnih grobov)
Žarni pokrovi morajo imeti naslednje značilnosti:
1. pokrov žarnega groba je dim. 680 mm x 680 mm, debeline 3 cm,
2. polica (podstavek) je dim. 360 mm x 680 mm, debeline 3 cm,
3. pokrovi in police (ležišča pokrovov) žarnih grobov morajo biti izdelani iz granitnega kamna črne barve (tip Impala nero),
4. pokrov žarnega groba se pritrdi v žarno nišo na podlagi ležišča v polici ter dveh imbus nerjavečih RF vijakov, ki so privijačeni skozi ploščo na nerjaveč jeklen kotnik dim. 80/80/4 mm (skladno z detajlom, ki je sestavni del tega sklepa),
5. pokrov žarnega groba mora biti zamaknjen 25 cm v žarno nišo zaradi izvedbe police za odlaganje sveč in cvetja,
6. napisi na ploščah morajo biti napisani s klesanimi črkami tipa Romano,
7. črke imena in priimka morajo biti velikosti 4 cm, črke datuma rojstva in smrti pa morajo biti velikost 3 cm,
8. napisi so od roba plošče odmaknjeni 5 cm, razmak med vrsticami je 2 cm,
9. napisi na plošči morajo biti sredinsko poravnani,
10. napisi so lahko samo zlate ali bele barve,
11. verske simbole je dovoljeno vrisati minimalistično v zgornji levi ali spodnji desni kot plošče.
6. člen
(končna določba)
Priloga tega pravilnika je tehnični detajl izvedbe zapiranja žarnega groba v M 1:20.
Ta pravilnik začne veljati osmi dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2011-22
Šmarjeta, dne 15. februarja 2011
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost