Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

618. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Rogašovci, stran 1684.

Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10), 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/09), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 – ZP-1-UPB4, 109/09) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 3. redni seji dne 25. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Rogašovci
1. člen
V drugem odstavku 12. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Ceno uporabe mrliške vežice določi občinski svet s sklepom.«
2. člen
V 37. členu se za besedo »pokopališča« naredi pika, ostali del besedila: »in objektov ter manjše investicijske posege« se črta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2009-13
Rogašovci, dne 25. februarja 2011
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost