Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

613. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč, stran 1682.

Občinski svet Občine Mirna Peč je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.)), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 3. redni seji dne 24. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč
1. člen
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 16/09, 14/10 in 34/10) se vsebina 16. člena nadomesti z vsebino:
»Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03 (78/05 popr.) in 25/10):
+---------------+-----------------------------+-----------------+
|Šifra (CC-SI) |Vrsta objekta (CC-SI)    |   Faktor   |
|        |               |  dejavnosti  |
+---------------+-----------------------------+-----------------+
|1271      |Nestanovanjske kmetijske   |    0,7    |
|        |stavbe, razen stavbe za   |         |
|        |spravilo pridelka – zidanice |         |
|        |– CC-SI: 12713        |         |
+---------------+-----------------------------+-----------------+
|125      |Industrijske stavbe in    |    1,2    |
|        |skladišča          |         |
+---------------+-----------------------------+-----------------+
|121      |Gostinske stavbe       |    1,3    |
+---------------+-----------------------------+-----------------+
|122      |Upravne in pisarniške stavbe |    1,3    |
+---------------+-----------------------------+-----------------+
«.
2. člen
Vsebina drugega odstavka 17. člena se nadomesti z vsebino:
»(2) Nestanovanjskim kmetijskim stavbam (1271), razen stavbam za spravilo pridelka – zidanicam (12713), se komunalni prispevek zniža za 60%.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-07/2007-68
Mirna Peč, dne 25. februarja 2011
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost