Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

607. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede, stran 1680.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10 in 59/10), 3. in 4. člena Pravilnika o spremembi Pravilnika o uvrstiti delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 28/06, 65/06, 87/06, 84/08, 91/09, 100/09, 110/09, 4/10, 29/10 in 73/10) ter 51. in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) izdaja župan Mestne občine Ljubljana
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 28/06, 65/06, 87/06, 84/08, 91/09, 100/09, 110/09, 4/10, 29/10 in 73/10) se v 2. členu pri poglavju VIII. Dejavnost: DRUGE DEJAVNOSTI v tabeli doda nova vrstica, ki se glasi:
 »
+-----------+---------------+--------------+--------------+-----+
|73040   |Mladi zmaji  |B017880    |Direktor JZ  |44  |
+-----------+---------------+--------------+--------------+-----+
                                «.
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije po pridobitvi soglasja pristojnega ministra iz 2. člena Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 100-460/2008-15
Ljubljana, dne 28. septembra 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost