Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

606. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu, stran 1680.

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 3. redni seji dne 24. 2. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša 15,77 EUR na efektivno uro, od tega znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo 13,73 EUR, stroški vodenja pa 2,04 EUR.
II.
Občina Kozje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 11,49 EUR na efektivno uro.
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 4,28 EUR na efektivno uro.
III.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40% in znaša 22,07 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,08 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 5,99 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50% in znaša 23,65 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 17,23 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,42 EUR.
IV.
S tem sklepom preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kozje št.: 032-0001/2010-33/06 z dne 16. 9. 2010.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2010-3/06
Kozje, dne 24. februarja 2011
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost