Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

600. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 1669.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07 in 54/10) in 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07), Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Bloke na 4. redni seji dne 17. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom pridobijo naslednja zemljišča:
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|Parc. št.  |k.o    |Vrsta  |Vložek |Kategorizirana   |
|      |      |rabe  |št.   |cesta št.      |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|667     |Krajič   |pot   |196   |229041 Kramplje–  |
|      |      |    |    |Volčje–Nemška vas  |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|1050    |Volčje   |pot   |245   |229041 Kramplje–  |
|      |      |    |    |Volčje–Nemška vas  |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|1051    |Volčje   |pot   |245   |229041 Kramplje–  |
|      |      |    |    |Volčje–Nemška vas  |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|1056/2   |Volčje   |pot   |246   |229041 Kramplje–  |
|      |      |    |    |Volčje–Nemška vas  |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|723/6    |Runarsko  |cesta  |117   |229081 Runarsko–  |
|      |      |    |    |Podklanec      |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|723/2    |Runarsko  |pot   |167   |229081 Runarsko–  |
|      |      |    |    |Podklanec      |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|197/1    |Benete   |pot   |103   |229081 Runarsko–  |
|      |      |    |    |Podklanec      |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|721     |Runarsko  |pot   |166   |230021 Runarsko–  |
|      |      |    |    |Kotel–Strmca    |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|191/131   |Runarsko  |pot   |176   |230021 Runarsko–  |
|      |      |    |    |Kotel–Strmca    |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|260     |Strmca   |pot   |124   |230021 Runarsko–  |
|      |      |    |    |Kotel–Strmca    |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|723/4    |Runarsko  |cesta  |117   |729341 Runarsko po |
|      |      |    |    |vasi        |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|1616    |Nova vas  |cesta  |527   |229010 Lovranovo–  |
|      |      |    |    |Velike Bloke–Nova  |
|      |      |    |    |vas         |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|1998/1   |Velike   |cesta  |499   |229010 Lovranovo–  |
|      |Bloke   |    |    |Velike Bloke–Nova  |
|      |      |    |    |vas         |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|2038    |Velike   |cesta  |17   |229010 Lovranovo–  |
|      |Bloke   |    |    |Velike Bloke–Nova  |
|      |      |    |    |vas         |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|993/19   |Velike   |pot   |17   |229010 Lovranovo–  |
|      |Bloke   |    |    |Velike Bloke–Nova  |
|      |      |    |    |vas         |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|993/23   |Velike   |pot   |17   |229010 Lovranovo–  |
|      |Bloke   |    |    |Velike Bloke–Nova  |
|      |      |    |    |vas         |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|993/18   |Velike   |pot   |17   |229010 Lovranovo–  |
|      |Bloke   |    |    |Velike Bloke–Nova  |
|      |      |    |    |vas         |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|993/15   |Velike   |pot   |17   |229010 Lovranovo–  |
|      |Bloke   |    |    |Velike Bloke–Nova  |
|      |      |    |    |vas         |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|502/1    |Krajič   |pašnik |183   |729121 Godičevo   |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|502/2    |Krajič   |pašnik |183   |729121 Godičevo   |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|666     |Krajič   |pot   |195   |729121 Godičevo   |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|514/3    |Krajič   |cesta  |228   |729121 Godičevo   |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|523/2    |Krajič   |cesta  |234   |729121 Godičevo   |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|524/2    |Krajič   |cesta  |234   |729121 Godičevo   |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|526/3    |Krajič   |cesta  |227   |729121 Godičevo   |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|665/4    |Krajič   |cesta  |215   |729121 Godičevo   |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|678/3    |Krajič   |cesta  |229   |729121 Godičevo   |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|665/3    |Krajič   |pot   |215   |729121 Godičevo   |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|253/9    |Studenec  |pašnik |181   |          |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|858/1    |Studenec  |pot   |169   |          |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|858/2    |Studenec  |pot   |169   |          |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|858/3    |Studenec  |pot   |169   |          |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|858/4    |Studenec  |pot   |169   |          |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|858/5    |Studenec  |pot   |169   |          |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|858/6    |Studenec  |pot   |169   |          |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
|858/7    |Studenec  |pot   |169   |          |
+------------+-----------+--------+--------+--------------------+
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Bloke.
2. člen
Nepremičnine navedene v 1. členu tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču v izvršitev, kjer se v prvem členu navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Bloke.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0002/2011
Nova vas, dne 17. februarja 2011
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost