Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

593. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (3. dopolnitev), stran 1661.

Na podlagi 6. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s 7. členom Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 103/04, 75/05, 33/06 in 82/07) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (3. dopolnitev)
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (Uradni list RS, št. 96/09, 114/09 in 70/10) se v prilogi v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 402/01:    »Prenehanje veljavnosti 29. septembra
            2013.
            Homologacije po TSV 402/01 ostanejo v
            veljavi, razen za traktorje
            kategorije T(4.3), za katere veljajo
            samo do 29. septembra 2016.«;
– pri TSV 408/00:    »Prenehanje veljavnosti 1. marca
            2012.
            Homologacije ostajajo še naprej v
            veljavi.«;
– pri TSV 417/01:    »Prenehanje veljavnosti 29. septembra
            2014.
            Homologacije ostajajo še naprej v
            veljavi v skladu s točko 5.2.3 TSV
            417/02.«;
– pri TSV 418/00:    »Prenehanje veljavnosti 1. marca
            2014.
            Homologacije ostajajo še naprej v
            veljavi v skladu s točko 5.2.3 TSV
            418/01.«;
– pri TSV 422/02:    »Prenehanje veljavnosti 1. marca
            2012.
            Homologacije ostajajo še naprej v
            veljavi v skladu s točkama 5.3.1 in
            5.3.2 TSV 422/03.«.
V prilogi se v seznam na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
+-----------+------------------+-----------------+--------------+
| Številčna | Naslov tehnične |   Začetek   | Prenehanje |
|  oznaka | specifikacije in | veljavnosti in | veljavnosti |
|      | področje njene | začetek obvezne |       |
|      |  veljavnosti  |   uporabe   |       |
+---------------------------------------------------------------+
|…                               |
+-----------+------------------+-----------------+--------------+
|»TSV    |Tehnična     |Začetek     |       |
|402/02   |specifikacija TSV |veljavnosti: 1. |       |
|      |402/02 o največji |marec 2011.   |       |
|      |konstrukcijsko  |Začetek obvezne |       |
|      |določeni hitrosti |uporabe: glej  |       |
|      |in ploščadi za  |točko 5 tehnične |       |
|      |tovor kmetijskih |specifikacije.«. |       |
|      |ali gozdarskih  |         |       |
|      |traktorjev.    |         |       |
|      |Velja za vse   |         |       |
|      |traktorje     |         |       |
|      |kategorij T(1), T |         |       |
|      |(2), T(3) in T  |         |       |
|      |(4).       |         |       |
+---------------------------------------------------------------+
|…                               |
+-----------+------------------+-----------------+--------------+
|»TSV    |Tehnična     |Začetek     |       |
|408/01   |specifikacija TSV |veljavnosti: 1. |       |
|      |408/01 o     |marec 2011.   |       |
|      |potniških sedežih |Začetek obvezne |       |
|      |za kmetijske in  |uporabe: glej  |       |
|      |gozdarske     |točko 5 tehnične |       |
|      |traktorje.    |specifikacije.«. |       |
|      |Velja za vse   |         |       |
|      |traktorje     |         |       |
|      |kategorij T(1), T |         |       |
|      |(2), T(3) in T(4) |         |       |
|      |ter C(1), C(2), C |         |       |
|      |(3) in C(4).   |         |       |
+-----------+------------------+-----------------+--------------+
|…     |         |         |       |
+-----------+------------------+-----------------+--------------+
|»TSV    |Tehnična     |Začetek     |       |
|417/02   |specifikacija TSV |veljavnosti: 1. |       |
|      |417/02 o delovnem |marec 2011.   |       |
|      |prostoru, dostopu |Začetek obvezne |       |
|      |do vozniškega   |uporabe: glej  |       |
|      |prostora ter   |točko 5 tehnične |       |
|      |vratih in oknih  |specifikacije.«. |       |
|      |kmetijskih in   |         |       |
|      |gozdarskih    |         |       |
|      |traktorjev.    |         |       |
|      |Velja za vse   |         |       |
|      |traktorje     |         |       |
|      |kategorij T(1), T |         |       |
|      |(3) in T(4).   |         |       |
+-----------+------------------+-----------------+--------------+
|…     |         |         |       |
+-----------+------------------+-----------------+--------------+
|»TSV    |Tehnična     |Začetek     |       |
|418/01   |specifikacija TSV |veljavnosti: 1. |       |
|      |418/01 o     |marec 2011.   |       |
|      |priključnih    |Začetek obvezne |       |
|      |gredeh kmetijskih |uporabe: glej  |       |
|      |in gozdarskih   |točko 5 tehnične |       |
|      |traktorjev ter  |specifikacije.«. |       |
|      |njihovi zaščiti. |         |       |
|      |Velja za vse   |         |       |
|      |traktorje     |         |       |
|      |kategorij T(1), T |         |       |
|      |(2), T(3) ter C  |         |       |
|      |(1), C(2) in C  |         |       |
|      |(3).       |         |       |
+-----------+------------------+-----------------+--------------+
|…     |         |         |       |
+-----------+------------------+-----------------+--------------+
|»TSV    |Tehnična     |Začetek     |       |
|422/03   |specifikacija TSV |veljavnosti: 1. |       |
|      |422/03 o merah in |marec 2011.   |       |
|      |vlečenih masah,  |Začetek obvezne |       |
|      |regulatorju    |uporabe: glej  |       |
|      |vrtilne frekvence |točko 5 tehnične |       |
|      |in zaščiti    |specifikacije.«. |       |
|      |pogonskih     |         |       |
|      |sklopov, štrlečih |         |       |
|      |delov in koles,  |         |       |
|      |dodatnih     |         |       |
|      |varnostnih    |         |       |
|      |zahtevah za    |         |       |
|      |posebne uporabe, |         |       |
|      |navodilih za   |         |       |
|      |uporabo,     |         |       |
|      |zasteklitvi,   |         |       |
|      |mehanskih     |         |       |
|      |priključnih    |         |       |
|      |napravah,     |         |       |
|      |ploščici     |         |       |
|      |proizvajalca in  |         |       |
|      |upravljanju zavor |         |       |
|      |vlečenega vozila. |         |       |
|      |Velja za vozila  |         |       |
|      |kategorij T, C, R |         |       |
|      |in S.       |         |       |
+-----------+------------------+-----------------+--------------+
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2011
Ljubljana, dne 2. februarja 2011
EVA 2011-2411-0009
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost