Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011

Kazalo

591. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi, stran 1631.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 91. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo in 88/10) izdajata minister za promet in minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
1. člen
V Pravilniku o pomorski opremi (Uradni list RS, št. 24/07, 23/09 in 78/09) se v 1. členu besedilo »Direktivo Komisije 2009/26/ES z dne 6. aprila 2009 o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi (UL L št. 113 z dne 6. 5. 2009, str. 1)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2010/68/EU z dne 22. oktobra 2010 o spremembi Direktive Sveta 96/98/ES o pomorski opremi (UL L št. 305 z dne 20. 11. 2010, str. 1)«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Oprema, navedena kot »nova postavka« v stolpcu 1 Priloge A.1 k Direktivi 96/98/ES ali prenesena iz Priloge A.2 v Prilogo A.1 k navedeni direktivi, ki je bila izdelana v skladu z veljavnimi homologacijskimi postopki pred 10. decembrom 2011, se lahko da na trg ali namesti na ladji do 10. decembra 2013.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 10. decembra 2011.
Št. 007-351/2010/21
Ljubljana, dne 9. februarja 2011
EVA 2011-2411-0061
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost