Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

439. Obvezna razlaga 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič, stran 1084.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) in 71. člena Poslovnika Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 4. redni seji dne 10. 2. 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič (Uradni list RS, št. 90/04, 84/09)
1.
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič (Uradni list RS, št. 90/04, 84/09) je peto alinejo 10. člena razumeti tako:
»Kot energetsko omrežje se smatra tudi postavitev sončnih elektrarn na terenu, skladno s presojo strokovne službe Občine Semič«.
2.
Ta razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/2010-14
Semič, dne 11. februarja 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.