Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

438. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ravne na Koroškem, stran 1084.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju: ZLS) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 4. redni seji dne 2. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ravne na Koroškem
1. člen
(plačilo za opravljanje dela v svetih javnih zavodov)
Drugi odstavek 11. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07, 47/07 in 46/08, v nadaljevanju: Pravilnik) se spremeni in na novo glasi:
»Plačilo za opravljanje dela člana sveta javnega zavoda znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu sveta javnega zavoda določi plačilo za posamezni mesec, glede na delo, ki ga je opravil:
– za predsedovanje seji sveta javnega zavoda – do 15%
– za udeležbo na seji sveta javnega zavoda – do 10%.«
2. člen
(pričetek uporabe)
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Ravne na Koroškem, morajo uskladiti svoje akte z določili tega Pravilnika v roku dveh mesecev od začetka njegove veljavnosti. Kolikor svojih aktov v navedenem roku ne uskladijo, se uporabljajo določila tega Pravilnika.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2011
Ravne na Koroškem, dne 2. februarja 2011
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.